ถามแพทย์

  • จะสอบถามเรื่องยาชา ที่ใช้ในการ สัก

  • จะขอสอบถาม การใชยาชาชนิดแบบทา ในการสัก จะเป็นอันตรายอะไรบ้าง จะมีอาการแพ้ยาชาชนิดแบบทา ได้ด้วยป่าว และหลังจากใช้ยาชาแบบทา ในการสัก แล้วจะมีผลข้างเครียง อะไรบ้าง ขอสอบถาม ว่า การแพ้ยาชา แบบทาในการสัก นี้มีการแพ้ ได้มากน้อยเท่าไร
    อมรวาณิชย์ กิจศิริไพรศาล  พญ.นรมน
    แพทย์

    https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83