ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาทุกวันที่ 15 มีเพศสัมพันธ์วันที่ 9 หลั่งนอก จะท้องไหม

  • มีอะไรกับ 2รอบ รอบที่2ไม่ได้ล้างหลั่งนอก แต่แฟนประจำเดือนมาสม่ำเสมอ มาทุก วันที่15ของทุกเดือน และมีอะไรกันตอนวันที่ 9 จะมีโอกาสท้องมากแค่ไหนครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ เตย' ฮัล'โหลลล,

                        หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนสม่ำเสมอที่ 30 วัน และประจำเดือนในรอบก่อนมาวันที่ 15 พ.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 9 มิ.ย. ก็จะถือว่ามีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1%

                        อย่างไรก็ตาม หากประจำเดือนไม่มาภายในวันที่ 16 มิ.ย. ก็จะถือว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ โดยหากได้ใช้วิธีการหลั่งนอก ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22%