ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 31 ก.ค. มีเพศสัมพันธ์ 7 ส.ค. ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา มีปวดท้อง จะท้องไหม

  • ขอสอบถามค่ะคือปวดท้องเหมือนประจำเดือนจะมาแต่ไม่มาแต่ล่าสุดคือมาตอน31ก.ค ถึง4 สค มีอะไรกับแฟนวันที่7จะท้องไหมค่ะนี่ก็เลยมาสี่วันแล้วปีะจำเดือนก็ยังไม่มาแค่ปวดท้องเฉยๆค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ข้างหน้าคือความหวัง ข้างหลังคือบทเรียน,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 31 ก.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7 ส.ค.  เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ ดังนั้น หากประจำเดือนเลยกำหนดมา 4 วันแล้ว ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ

                        หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ การที่ประจำเดือนยังไม่มา ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น ส่วนอาการปวดท้อง ก็อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมาได้ค่ะ ดังนั้น หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ ก็ให้รอประจำเดือนต่อไปก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในไม่นานนี้ค่ะ