ถามแพทย์

 • หลังกินยาคุมแบบกินพร้อมกัน 2 เม็ด มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน และประจำเดือนมาแล้วหลังจากนั้น ท้องไหม

 •  Fe_rn
  สมาชิก
  วันที่1กินยาเลื่อนปจด.วันที่3มีเพศสัมพันธ์กับแฟน วันที่5กินยาคุม(กินพร้อมกัน2เม็ด เพราะเภสัชกรที่ขายแนะนำมา) พอเย็นวันที่5มีเพศสัมพันธ์กับแฟน แต่ไม่ได้ป้องกัน หลังจากนั้น1สัปดาห์ ปจด.มา อยากทราบว่าจะเสี่ยงตั้งครรภ์ไหมค่ะ
  Fe_rn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณFe_rn

  ไม่แน่ใจว่ายาคุมที่กินพร้อมกัน 2 เม็ดเป็นยาคุมแบบแผงรายเดือนหรือเป็นยาคุมฉุกเฉิน ถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉินและได้กินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ โอกาสตั้งครรภ์จะลดลงไปได้ประมาณ 80-90%

  การกินยาเลื่อนประจำเดือนไปก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้มีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์

  และหลังจากใช้ยาคุมฉุกเฉิน ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันอีก ก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ แต่ถ้าประจำเดือนมาหลังการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็น่าจะไม่มีการตั้งครรภ์

  ถ้ายังไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาตามปกติในเดือนถัดไป ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  Fe_rn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณFe_rn

  ไม่แน่ใจว่ายาคุมที่กินพร้อมกัน 2 เม็ดเป็นยาคุมแบบแผงรายเดือนหรือเป็นยาคุมฉุกเฉิน ถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉินและได้กินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ โอกาสตั้งครรภ์จะลดลงไปได้ประมาณ 80-90%

  การกินยาเลื่อนประจำเดือนไปก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้มีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์

  และหลังจากใช้ยาคุมฉุกเฉิน ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันอีก ก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ แต่ถ้าประจำเดือนมาหลังการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็น่าจะไม่มีการตั้งครรภ์

  ถ้ายังไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาตามปกติในเดือนถัดไป ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  Fe_rn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณFe_rn

   

  ไม่แน่ใจว่ายาคุมที่กินพร้อมกัน 2 เม็ดเป็นยาคุมแบบแผงรายเดือนหรือเป็นยาคุมฉุกเฉิน ถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉินและได้กินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ โอกาสตั้งครรภ์จะลดลงไปได้ประมาณ 80-90%

   

  การกินยาเลื่อนประจำเดือนไปก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้มีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์

   

  และหลังจากใช้ยาคุมฉุกเฉิน ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันอีก ก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ แต่ถ้าประจำเดือนมาหลังการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็น่าจะไม่มีการตั้งครรภ์

   

  ถ้ายังไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาตามปกติในเดือนถัดไป ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป