ถามแพทย์

 • จะท้องไหม

 • มีอะไรกับเเฟนเมือวันที่30/5/63 โดยทึ่ไม่ได้ป้องกัน แต่หลั่งนอก แล้วให้กินยาคุมฉุกเฉินหลังจากมีเพศสัมพันธ์11ชม.เม็ดที่1แล้วกินอีกเม็ดนึงหลังจากเม็ดที่10ชม. แล้วประมาณวันที่14-16แฟนมีเลือด ออกเป็นสีน้ำตาล เป็นลิ่มๆ แบบมากระปิบกระปรอย ซึ่งมาก่อนที่ประจำเดือนเเฟนจะก็คือวันที่23 เป็นวันที่แระจำเดือนหมดครั้งสุดท้ายของเดือนที่แล้ว อยากทราบว่ามีโอกาศ ท้องไหมครับ แล้วเลือดที่ออกคือเลือดอะไร
  เฟี๊ยว เงาะ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เฟี๊ยว เงาะ

  การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอกนั้นยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากถึง 20% จึงไม่ควรใช้วิธีดังกล่าว ดังนั้นมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันตามไป

  โดยการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นจะให้ประสิทธิภาพได้สูงสุดเมื่อใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินให้ครบและตรงเวลาตามข้างฉลากกำหนด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพยาอย่างเต็มที่ประมาณ 80-90% ค่ะ หากกินคลาดเคลื่อนประสิทธิภาพอาจจะลดลงไปได้บ้างเล็กน้อย หลังจากใช้ยาไปแล้ว อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดตามมาได้ภายในประมาณ 1-2 สัปดาห์และจะหายไปได้เอง และอาจทำให้ประจำเดือนในรอบถัดไปมาคลาดเคลื่อนไปได้ แต่สุดท้ายแล้วควรจะมา

  ดังนั้นจากที่กล่าวมาเลือดที่มาตอนวันที่ 14-16 อาจเป็นผลข้างเคียงจากยา หรือเลือดประจำเดือนก็ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์ อาจซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันเองอีกครั้ง ซึ่งให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะตรวจให้้ผลที่แน่นอนได้ค่ะ หากให้ผลลบ ไม่สบายใจ อาจตรวจซ้ำอีกในอีก 1 สัปดาห์ได้