ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยาง เสร็จแล้วยังไม่ดึงออก ทำต่อไป จะท้องไหม

  •  Tinnapon
    สมาชิก
    จะท้องไหมครับถ้ามีเพศสัมพันโดยใช้ถุงยางจนเสร็จแล้ว(หลั่งในถุงยางแล้ว)แต่ยังไม่ดึงถุงยางออกแล้วทำต่อไปเรื่อยๆครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Tinnapon,

                       การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัยนั้น แม้จะใช้อย่างถูกต้อง  ก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2% ค่ะ และหากใช้ไม่ถูกต้อง โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมากขึ้น เช่น ถุงยางเสื่อมสภาพ หมดอายุ มีการฉีกขาดหรือรั่วซึม ใช้ขนาดที่ไม่พอดีกับขนาดอวัยวะเพศ มีการปล่อยให้อวัยวะเพศชายอ่อนตัวก่อนที่จะดึงออกมา มีการใช้อุปกรณ์สิ่งของใส่ในช่องคลอด การใช้ถุงยางซ้ำ  ใส่ถุงยางอนามัยซ้อน ใช้วาสลีนทาถุงยางอนามัย เป็นต้น ดังนั้น เมื่อถึงจุดสุดยอดและเกิดการหลั่งน้ำอสุจิแล้ว ควรรีบดึงอวัยวะเพศชายออก หากปล่อยให้อ่อนตัว น้ำอสุจิก็อาจออกมาทางปากถุงยาง และมีโอกาสทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะ