ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ รีบกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกก่อน12 ชม. แล้วมีเพศสัมพันธ์อีก เลยกินยาคุมฉุกเฉินอีก 1 เม็ด จะท้องไหม

 •  Joy Tammaporn
  สมาชิก
  หนูมีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งใน เลยรีบกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกก่อน12 ชม. แล้วมีอะไรกับแฟนอีก เลยกินยาคุมฉุกเฉินอีก 1 เม็ด จะท้องไหมค่ะ??

   สวัสดีค่ะ คุณ Joy Tammaporn,

                       หากยาคุมฉุกเฉินที่ทาน เป็นชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง และได้ทานเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงนับจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% แต่ทั้งนี้ ต้องทานเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงด้วย ยาคุมฉุกเฉินจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้เต็มประสิทธิภาพ

                       หากในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาทานยาเม็ดที่ 2 ได้มีเพศสัมพันธ์อีก ยาคุมฉุกเฉินที่ทานไปแล้ว และเม็ดที่ 2 ที่ทานตามไป ก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ