ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือนวันที่16พ.ย มีเพศสัมพันธ์วันที่10 ธ.ค ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มามีโอกาสท้องไหม

 •  Mim 1234
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนวันที่16พ.ยถึง19พ.ยและมีเพศสัมพันธุ์วันที่10ธ.คตอนนี้ประจำเดือนยังม่มามีโอกาสท้องมั้ยคะ
  Mim 1234  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Mim 1234

  ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันด้วยการใช้ยาคุมกำเนิด หรือใส่ถุงยางอนามัยไว้เลยนั้น โอกาสตั้งครรภ์ก็มีได้ ไม่ควรพยายามทำการนับวันตกไข่เพื่อคุมกำเนิด เพราะโอกาสผิดพลาดสูง

  ถ้าเลย 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ก็ไม่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉินตามไปอีก หลังจากนี้ให้สังเกตอาการ และรอบเดือน ถ้ารอบเดือนมาช้ากว่า 35 วันไปแล้ว ก็ควรตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป