ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหายเมื่อวันที่ 22 แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่ 24 ไม่ได้ป้องกัน จะท้องไหม

 •  Waraporn Juntha
  สมาชิก
  ประจำเดือนหายเมื่อวันที่22 แล้วมีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่24 ไม่ได้ป้องกัน จะท้องมั้ยคะ

  สวัสดีครับ คุณ Waraporn Juntha

  การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันในช่วง 7 วันก่อนและหลังเริ่มมีประจำเดือนจะมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่าปกติ เพราะยังไม่ใช่ช่วงตกไข่ครับ  กระนั้น แม้การมีเพศสัมพันธ์ในระยะนี้จะทำให้โอกาสตั้งครรภ์น้อย แต่ก็ไม่ได้เป็นศูนย์เสมอไป โดยเฉพาะในกรณีรอบเดือนของแต่ละคนคลาดเคลื่อน ดังนั้น วิธีคุมกำเนิดที่แนะนำคือการมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกัน หรือก็คือการใช้ถุงยาอนามัย  หรืออาจจะใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผง จะเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

  ดังนั้น ขอให้สังเกตรอบเดือนในครั้งต่อไป หากประจำเดือนมาช้า หรือ ขาดไป ก็ควรใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ดู เพื่อความแน่ใจครับ