ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาตั้งแต่เดือน กพ กินยาคุมตั้งแต่ มีนา จะทำอย่างไรคะ

 •  Tan Thanyarat
  สมาชิก

  ประจำเดือนไม่มา ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์2560 จนถึงปัจจุบัน กินยาคุมเดือนมีนาคม2561 ข้องใจมากค่ะ

  สวัสดีคะคุณ Tan Thanyarat

  ผลข้างเคียงของการใช้ยาคุมกำเนิดคือ การมีเลือดออกกระปริดกระปรอยได้ค่ะ หรือ ประจำเดือนขาดก็ยังเป็นได้ค่ะ

  แต่ที่สำคัญที่สุดหมอแนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ก่อนนะคะ ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนะค่ะ 

  ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์แนะนำกินยาคุมกำเนิดต่อ ถ้าหมดประจำเดือนยังไม่มาคงต้องเปลี่ยนยาคุมกำเนิดใหม่ค่ะ