ถามแพทย์

 • จมูกกระแทกจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ตอนนี้ผ่านมาอาทิตย์นึง จมูกยังผิดรูป จะกลับมาเป็นปกติไหม

 •  Poy Poy
  สมาชิก

  สวัสดีครับคุณหมอ ผมได้รับอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ จมูกกระแทกพื้นมีเลือดไหลอกกทางจมูก และเกิดการเสียรูปของจมูก แต่ X-ray แล้วไม่เกิดการแตกหัก ผ่านมา 1 อาทิตย์แล้ว จมูกยังไม่คืนรูปเดิม จะมีโอกาสคืนรูปเดิมปกติไหมครับ

  Poy Poy  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Poy Poy

  การได้รับการกระทบกระแทก อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ หรือกระดูกตรงบริเวณนั้นๆ ซึ่งถ้ามีการเสียรูปไปอาจเป็นความผิดปกติที่ระดับชั้นกระดูกไปก็ได้เช่นกัน

  แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูภายในจมูกอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะหลังการได้รับการกระทบกระแทกที่จมูกดังกล่าวมานั้นอาจส่งผลเช่นกระดูกผิดรูป หรือกระดูกอ่อนที่กั้นระหว่างจมูกสองข้างเบี้ยวไป ทำให้รูปร่างจมูกผิดปกติไปได้ ถ้าเป็นแค่จากเนื้อเยื่อบวมชั่วคราว อาการควรหายเองได้ภายใน 2-4 สัปดาห์ แต่หากหายบวมแล้ว แต่จมูกยังผิดรูป อาจเป็นความผิดปกติที่กระดูกที่เคลื่อนหรือหักไป ซึ่งต้องใช้ศัลยแพทย์ในการช่วยผ่าตัดแก้ไขค่ะ