ถามแพทย์

  • ค่าwbc เปลี่ยนแปลงแค่ไหนจึ่งมีความผิดปกติ

  •  Tang Dan Shiang Xie
    สมาชิก
    ปกติผมจะตรวจสุขภาพปีละครั้งตามสวัสดิการที่ทำงาน ซึ่ง2ปี ที่ผ่านมาค่าwbc ดังนี้ ปี2561 7,000 cclls/cumm ปี2562 7,200 cclls/cumm โดยปี2563 ผมได้check up สุขภาพ2ครั้ง ครั้งแรก ค่าwbc 8,400 cclls/cumm. ครั้งที่2 ซึ่งห่างจากครั้งแรก2 เดือน ปรากฎว่า ลดลง เหลือ 7,200 cclls/cumm. ผมมีข้อสงสัยว่า ดังนี้ครับ 1. การลดลงของ wbc ในช่วง2เดือน จาก8,400เหลือ 7,200ถือว่ามีความผิดปกติไหมครับ 2. ค่าwbc มีการเปลึ่ยนแค่ไหนจึงจะถือว่าผิดปกติในแต่ละรอบปี