ถามแพทย์

 • ค่าไต (egfr และ Cr) เป็นดังนี้ ปกติหรือไม่

 •  Box Logy
  สมาชิก
  อายุ56ค่าcr0,93ค่า e-gift 91.4 แปลผลได้อย่างไรครับ
  Box Logy  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Box Logy

  ค่าไตดังกล่าวมานั้น น่าจะเป็นค่าไตในระดับที่ปกติค่ะ คือการทำงานของไต หรือ egfr ในคนปกติจะอยู่ประมาณ 90 ขึ้นไป และค่า Cr หรือค่าที่บ่งบอกว่าไตสามารถขับของเสียได้เป็นปกติไม่ควรเกินประมาณ 1 ขึ้นกับค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการด้วย

  โดยควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่รับประทานอาหารรสจัดหรือรสเค็มจัด เพื่อช่วยลดการทำงานของไต ไม่ซื้อยาใดๆมาใช้เองโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์