ถามแพทย์

 • ตรวจเลือดพบค่า Lymphocyte คือ 55 อันตรายไหม ควรไปพบแพทย์ไหม

 •  suranch
  สมาชิก

  ผลตรวจเลือดค่า Lymphocyte สูงถึง 55 จากค่าอ้างอิงปกติ 20-50 % อันตรายไหม ควรไปพบแพทย์ไหมคะ หรือมีวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดค่านี้ไหมคะ (ค่าตรงส่วนอื่นปกติหมดค่ะ มีแค่ภาวะโลหิตจางในเม็ดเลือดแดงค่ะ)

  สวัสดีค่ะ คุณ suranch,

                    แนะนำให้ดูค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count) ก่อนว่าสูงหรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ก็จะถือว่าปกติดี ดังนั้น ปริมาณเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดก็ไม่น่าสูงผิดปกติไปด้วย

                 แต่หากมีค่าเม็ดเลือดขาวรวมสูงหรือต่ำกว่าปกติ ก็ให้ลองคำนวณว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes (ลิมโฟไซด์) สูงกว่าปกติหรือไม่ โดยค่าปกติของเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes คือ 1000-4800 เซลล์ใน 1 ไมโครลิตร หรือ ประมาณ 20%–40% หรืออาจ 50% ขึ้นกับแต่ละห้องปฏิบัติการ) โดยหากตรวจได้ค่า 55% ก็ให้ลองคำนวณว่า 55% ของจำนวนเม็ดเลือดขาวรวมเท่ากับเท่าไหร่ หากไม่เกิน 4800 เซลล์ใน 1 ไมโครลิตร ก็ถือว่าปกติดี หากเกินก็จะถือว่าสูงผิดปกติ โดยสาเหตุมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่นต่างๆ เป็นต้น 

                    ดังนั้น หากค่าเม็ดเลือดขาวรวมสูงกว่าปกติ หรือคำนวณแล้ว พบว่ามีค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  lymphocytes สูงกว่าปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ แต่หากค่าเม็ดเลือดขาวรวมไม่ได้สูงกว่าปกติ และไม่ได้มีอาการทางร่างกายอะไรผิดปกติ ก็ยังไม่จำเป็นต้องทำอะไร อาจลองตรวจซ้ำดูอีกครั้งที่ 3 เดือนก็ได้ค่ะ