ถามแพทย์

 • ค่า cr เพิ่มขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.72 แปลว่าอะไร

 •  Anny01
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ เมื่อต้นปี เดือนมค ค่า cr 0.6 ค่ะ และเมื่อเดือน พย ที่านมาก่อนไปตรวจ ดิฉันเริ่มปั่นจักรยานเร็ววันละ 30 นาที ลดอาหาร น้ำหนักลดไปภายใน 10 คือ 1.5 กก. ตรวจค่า cr ได้ 0.72 จะเกี่ยวกันมั้ยคะ หรือไตเสื่อมแล้ว ค่า bun 17 ค่ะ อายุ 36
  Anny01  Anny01
  สมาชิก
  น้ำหนักลดภายใน 10 วันค่ะ * ลด 1.5 กก.
  Anny01  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Anny01

  ค่า Cr หรือค่าที่บ่งบอกว่าไตสามารถขับของเสียได้เป็นปกติไม่ควรเกินประมาณ 1 ขึ้นกับค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการด้วย

  ค่า Creatinine ของผู้ชายโดยปกติจะอยู่ที่ช่วง 0.7-1.3 mg/dL  ส่วนในผู้หญิงจะอยู่ที่ช่วง 0.6-1.1 mg/dL และค่านี้อาจจะขึ้นได้กรณีที่ขาดน้ำ เล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมหนักๆ ได้บ้าง

  จากที่กล่าวมาค่า Cr ในช่วงเวลาดังกล่าว แม้จะห่างกันเล็กน้อย แต่ก็ยังอยู่ในช่วงปกติทั้งคู่ ไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมแต่อย่างใด แนะนำการดูแลสุขภาพทั่วไป ออกกำลังกายได้ตามปกติ และกลับไปตรวจสุขภาพประจำปีตามแพทย์นัด