ถามแพทย์

 • ค่าเม็ดเลือดขาวในเลือดจากรพ.ที่สองไม่ตรงเกณฑ์ ต่างกับรพ.แรกที่ตรวจมา เกิดจากอะไร

 •  svpnn
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าค่า Lymphocyte Neutrophil และค่า Eosinophil ที่ไม่ตรงเกณฑ์มีผลมาจากอะไรคะ ได้ไปตรวจเมื่อวันที่ 27/11/63 โดย WBC Count อยู่ที่ 5390 mm^3 ค่า Neutrophil อยู่ที่ 39% (โดยเกณฑ์ของรพ.ที่ไปตรวจมาอยู่ที่ 40-75%) ค่า Lymphocyte อยู่ที่ 58% (โดยเกณฑ์ของรพ.ที่ไปตรวจมาอยู่ที่ 20-50%) และ Eosinophil อยู่ที่ 0.0% (โดยเกณฑ์ของรพ.ที่ไปตรวจมาอยู่ที่ 1.0-6.0%) และค่าที่ไม่ตรงเกณฑ์ตามที่แจ้งข้างต้นมีผลอะไรต่อการทำงานในที่กลางแจ้งไหมคะ ที่จะต้องเจอแดด ความร้อน และฝุ่นต่างๆ และอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่ 26/11/63 ได้ไปตรวจ CBC ที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง (ไม่ใช่รพ.ที่กล่าวข้างต้น) ค่า CBC ทุกตัวปกติหมด (Neutrophil 51.5% Lymphocyte 39.7% และ Eosinophil 0.2%) และวันที่ 27/11/63 ได้ไปตรวจรพ.ที่กล่าวไว้ข้างต้น และค่าที่ได้ออกมาดังกล่าว อยากสอบถามว่าทำไมระยะเวลาต่างกันไม่ถึง 24 ชั่วโมง ค่าที่ได้จึงค่อนข้าง vary พอสมควร ในวันที่ 26 ค่าปกติหมดทุกอย่าง แต่วันที่ 27 กลับไม่ตรงเกณฑ์ คะ ขอบพระคุณค่ะ
  svpnn  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ svpnn

  ค่าเลือดดังกล่าวมานั้น คือการตรวจวัดระดับเม็ดเลือดขาวในร่างกาย ซึ่งค่าปกติของเม็ดเลือดขาวที่ 5390 ดังกล่าวมา น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  และในบรรดาเม็ดเลือดขาวทั้งหมด จะมีเม็ดเลือดขาวอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะ ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าปกติของแต่ละชนิด การมีเปอร์เซ็นต์ที่ผิดพลาดไปบ้างนั้น แทบจะไม่มีผลอะไร หากไม่ได้มีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือบ่งบอกถึงการติดเชื้อ 

  จากค่าเลือดที่ให้มานั้น แม้จะเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติไปบ้าง แต่ดูโดยรวมแล้ว ยังไม่น่าเปนกังวลแต่อย่างใด และสามารถแตกต่างกันได้ เมื่อเจาะคนละเวลา คนละรพ.อยู่แล้ว

  แนะนำการสังเกตอาการที่ผิดปกติ เช่นมีไข้ หนาวสั่น หรือมีการเจ็บป่วยใดๆ ให้รีบกลับไปพบแพทย์ และตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ