ถามแพทย์

  • ค่า CBC ไม่ตรงเกณฑ์

  •  svpnn
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าค่า Lymphocyte Neutrophil และค่า Eosinophil ที่ไม่ตรงเกณฑ์มีผลมาจากอะไรคะ ได้ไปตรวจเมื่อวันที่ 27/11/63 โดย WBC Count อยู่ที่ 5390 mm^3 ค่า Neutrophil อยู่ที่ 39% (โดยเกณฑ์ของรพ.ที่ไปตรวจมาอยู่ที่ 40-75%) ค่า Lymphocyte อยู่ที่ 58% (โดยเกณฑ์ของรพ.ที่ไปตรวจมาอยู่ที่ 20-50%) และ Eosinophil อยู่ที่ 0.0% (โดยเกณฑ์ของรพ.ที่ไปตรวจมาอยู่ที่ 1.0-6.0%) และค่าที่ไม่ตรงเกณฑ์ตามที่แจ้งข้างต้นมีผลอะไรต่อการทำงานในที่กลางแจ้งไหมคะ ที่จะต้องเจอแดด ความร้อน และฝุ่นต่างๆ และอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่ 26/11/63 ได้ไปตรวจ CBC ที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง (ไม่ใช่รพ.ที่กล่าวข้างต้น) ค่า CBC ทุกตัวปกติหมด (Neutrophil 51.5% Lymphocyte 39.7% และ Eosinophil 0.2%) และวันที่ 27/11/63 ได้ไปตรวจรพ.ที่กล่าวไว้ข้างต้น และค่าที่ได้ออกมาดังกล่าว อยากสอบถามว่าทำไมระยะเวลาต่างกันไม่ถึง 24 ชั่วโมง ค่าที่ได้จึงค่อนข้าง vary พอสมควร ในวันที่ 26 ค่าปกติหมดทุกอย่าง แต่วันที่ 27 กลับไม่ตรงเกณฑ์ คะ ขอบพระคุณค่ะ