ถามแพทย์

 • ค่าไทรอยด์ในเลือดดังแนบแบบนี้ ปกติไหม

 •  mimixy
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ สอบถามกน่อยค่ะว่าค่าปกติมั้ยคะ T3 = 101.20 T4 = 7.95 Free T3 = 2.82 Free T4 = 1.34 TSH = 1.99
  mimixy  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ mimixy

  ค่าที่แนบมาเป็นค่าที่ใช้ตรวจวัดการทำงานของไทรอยด์ว่าทำงานในเกณฑ์ปกติหรือไม่ มากหรือน้อยเกินไปหรือไม่

  โดยปกติการแปลผลค่าไทรอยด์จะดูที่ค่า Free T4/TSH เป็นหลักก่อนเพื่อคัดกรองเบื้องต้น  แต่ละห้องปฏิบัติการจะมีค่าอ้างอิงที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องดูค่าอ้างอิงที่บอกว่าช่วงที่ปกติของค่าเลือดแต่ละค่าอยู่ที่เท่าไรร่วมด้วยจะแน่นอนที่สุด และต้องมีหน่วยของค่าเลือดมาด้วยค่ะ

  คร่าวๆคือค่า TSH ปกติจะอยู่ประมาณ 0.5-5.0 mU/L. ดังนั้นค่าที่แนบมาน่าจะปกติ ค่า Free T4 ปกติอยู่ที่0.7-1.9ng/dl  ดังนั้นจากค่าที่ให้มาก็น่าจะอยู่ในระดับที่ปกติเช่นกัน แต่ควรสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงจะดีที่สุดค่ะ