ถามแพทย์

  • ค่าไต แค่อาทิตย์เดียว ลงจาก 48 เหลือ 39 รักษาอย่างไรดีคะ

  •  Triple B Bard
    สมาชิก
    เริ่มจากเป็น sle ลงกระดูกมาเกือบ 5 ปี ต้นปีที่แล้ว 63 ช่วงกุมภาฯ ลามมาไต แต่ค่าไตประมาณ 85% เริ่มให้เคมียากดภูมิ ทุก 2 อาทิตย์ 6 ครั้ง และเว้น 3 เดือน อีก 1 ครั้ง แต่่ครั้งที่8 ค่าไตลงเร็วหมอให้เคมีเร็วขึ้นเป็น ทุกเดือน ต่อมาต้น ตุลาคม ค่าไตเหลือ 65, พ.ย เหลือ 56, ธันวา เหลือ 47, 1 ม.ค 64 เหลือ 48,และวันนี้ 8 ม.ค 64 เหลือ 39 ซึ่งลงไวมาก ทำอย่างไรดีคะ แต่เมื่อวันที่ 1 ม.ค 64 พบว่าเป็นวัณโรค หยุดให้เคมี และทานยาวัณโรค ได้1 อาทิตย์ ก่อนที่วันนี้จะเหลือ 39 ทำอย่างไรต่อดีคะ กลัวฟอกไตค่ะ#ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำค่ะ