ถามแพทย์

 • ตรวจค่า BUN ได้น้อยกว่าครั้งที่แล้ว แต่ค่า creatinine ขึ้น ไตมีปัญหาไหม

 •  Tudtu Tayapat
  สมาชิก

  หวัดดีค่ะ สอบถามเรื่องค่าไตหน่อยค่ะ

  ค่าไตครั้งก่อน Creatinine 0.73  BUN 13.1

  ค่าไตครั้งล่าสุด Creatinine 0.75  BUN 10.5

  สงสัยว่าค่าไตขึ้นแต่ทำไมค่า BUN ลดลงค่ะ อย่างนี้ไตมีปัญหารึเปล่า

  แต่ตอนนี้ออกกำลังกาย เดินบนลู่ 30-60 นาที ทุกวันเลยค่ะ อันนี้มีผลทำให้ค่าไตขึ้นมั้ยคะ

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Tudtu Tayapat,

                       การตรวจดูการทำงานของไต สามารถตรวจได้จากการตรวจเลือดและปัสสาวะ การตรวจเลือด มักจะประกอบไปด้วยการตรวจ BUN, creatinine และ eGFR

                        สำหรับค่า BUN (blood urea Nitrogen (ไนโตรเจนจากสารยูเรียที่มีอยู่ในกระแสเลือด) ค่าปกติในผู้ใหญ่ คือ 10 - 20 mg/dL ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 13.1 mg/dL และ 10.5 mg/dL ก็แสดงว่าปกติดี ทั้งนี้ การตรวจในแต่ละครั้ง ค่าย่อมไม่จำเป็นต้องเท่ากัน เช่นเดียวกับค่าเลือดชนิดอื่นๆ 

                        สำหรับการออกกำลังกาย ไม่ได้มีผลทำให้ค่า BUN เพิ่มหรือลดลง ค่า BUN อาจสูงขึ้น หากมีการทานเนื้อสัตว์ หรืออาหารกลุ่มโปรตีนมากไป ร่างกายขาดน้ำ ดื่มน้ำน้อย มีเลือดออกในทางเดินอาหาร มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกขนาดใหญ่ หัวใจล้มเหลว โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่อาจทำให้ค่า BUN ต่ำกว่าปกติ เช่น ทานอาหารกลุ่มโปรตีนน้อย มีภาวะทุพโภชนาการ การดูดซึมอาหารบกพร่อง ดื่มน้ำมากไป เป็นต้น

                       ส่วนค่าปกติของ Creatinine ในผู้หญิง คือ 0.5 - 1.1 mg/dL ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 0.73 mg/dL และ 0.75 mg/dL ก็แสดงว่าปกติดีค่ะ