ถามแพทย์

 • ตอนนี้bun22 cr.1.4 egfr48 เมื่อไรจะต้องฟอกไต

 •  jumjam
  สมาชิก
  bun22 cr.1.4 egfr48 ค่าไตระยะนี้ อีกกี่ปีต้องฟอกไตคะ
  jumjam  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ jumjam

  ความเสื่อมของการทำงานของไตนั้นมีทั้งหมด 5 ระดับ โดยจะแยกจากค่าการทำงานของไตคือตัว egfr โดยยิ่งค่ามากก็คือดี ถ้าค่ายิ่งน้อยแสดงว่าไตทำงานแย่ค่ะ

  ค่า egfr ขณะนี้อยู่ในไตเสื่อมระดับ 3 โดยข้อบ่งชี้ในการฟอกไตหรือการเปลี่ยนไตนั้นจะทำเมื่ออยู่ในความเสื่อมระดับ 5 คือ egfr น้อยกว่า 15 ค่ะ

  ไตจะเสื่อมเร็วหรือช้านั้นแตกต่างกันในแต่ละคน ขึ้นกับสาเหตุของโรคว่าไตเสื่อมจากอะไรเช่นความดันสูง เบาหวาน โรคถุงน้ำในไต แล้วมีปัจจัยอะไรมากระตุ้นในระหว่างนั้นเช่นถ้าเสื่อมจากความดันสูง แล้วยังควบคุมความดันได้ไม่ดี ไตก็จะเสื่อมเร็วขึ้น หรือถ้าอยู่ๆในระหว่างนั้นไปรับประทานยาที่ทำลายไตเป็นจำนวนมาก เช่นยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ก็จะทำให้เข้าสู่ระยะที่ต้องฟอกไตเร็วขึ้นได้

  แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของไตเสื่อม และแก้ไขหรือชะลอสาเหตุนั้นๆให้ได้นานที่สุดค่ะ ไม่ซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ สังเกตอาการปัสสาวะออกน้อยหรือตัวบวมซึ่งอาจเป็นอาการบ่งบอกของไตวายเฉียบพลันค่ะ