ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพ พบค่า lymphocytes 51 มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และไมเกรน ได้ใช้ยาพ่นไป มีผลไหม

 •  pixxlee
  สมาชิก

  พอดีไปตรวจสุขภาพมาแล้วนผลตรวจมีค่าเฉลี่ยเป็น 51 (โดยในใบแจ้งว่า ค่าปกติจะอยู่ที่ 20-50) มียายและพี่ชายเป็นมะเร็ง และโดยส่วนตัวนั้นเป็นไมเกรนและภูมิแพ้ คืนก่อนวันไปตรวจได้ใช้ยา Nasal Spray ไป ไม่ทราบว่าการพ่นยาไปนั้นมีผลไหมคะ แล้วควรไปตรวเพิ่มเลย หรือเวนสักระยะค่อยไปตรวจใหม่หรอคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ pixxlee,

                      แนะนำให้ดูค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count) ก่อนว่าสูงหรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ก็จะถือว่าปกติดี ดังนั้น ปริมาณเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดก็ไม่น่าสูงผิดปกติไปด้วย

                    แต่หากมีค่าเม็ดเลือดขาวรวมสูงหรือต่ำกว่าปกติ ก็ให้ลองคำนวณว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes (ลิมโฟไซด์) สูงกว่าปกติหรือไม่ โดยค่าปกติของเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes คือ 1000-4800 เซลล์ใน 1 ไมโครลิตร หรือ ประมาณ 20%–40% หรืออาจ 50% ขึ้นกับแต่ละห้องปฏิบัติการ) โดยหากตรวจได้ค่า 51% ก็ให้ลองคำนวณว่า 51% ของจำนวนเม็ดเลือดขาวรวมเท่ากับเท่าไหร่ หากไม่เกิน 4800 เซลล์ใน 1 ไมโครลิตร ก็ถือว่าปกติดี หากเกินก็จะถือว่าสูงผิดปกติ โดยสาเหตุมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่นต่างๆ เป็นต้น ส่วนมะเร็งชนิดต่างๆนั้น อาจได้มีเม็ดเลือดขาวสูงหรือไม่ก็ได้ค่ะ แต่หากเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ค่าเม็ดเลือดขาวก็จะสูงไปด้วย แต่ก็จะมีเม็ดเลือดที่ผิดปกติออกมาให้เห็นค่ะ ส่วนการใช้ยาพ่นจมูกเพื่อรักษาอาการภูมิแพ้ หากเพิ่งใช้ไปแค่วันเดียว ก็ไม่ได้มีผลทำให้เม็ดเลือดขาวสูงได้ค่ะ 

                    ดังนั้น หากค่าเม็ดเลือดขาวรวมสูงกว่าปกติ หรือคำนวณแล้ว พบว่ามีค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  lymphocytes สูงกว่าปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ แต่หากค่าเม็ดเลือดขาวรวมไม่ได้สูงกว่าปกติ และไม่ได้มีอาการทางร่างกายอะไรผิดปกติ ก็ยังไม่จำเป็นต้องทำอะไร อาจลองตรวจซ้ำดูอีกครั้งที่ 3 เดือนก็ได้ค่ะ