ถามแพทย์

  • ปีที่แล้วมีแค่สายตาสั้นไม่เท่ากันสองข้าง ปีนี้มีสายตายาวและตาเอียงด้วยเกิดจากอะไร

  •  drrkrs
    สมาชิก
    ปีที่แล้ววัดสายตาพบว่าสายตาสั้นสองข้างไม่เท่ากัน แต่ไม่เอียง พอปีนี้ไปวัดกลับมีค่าสายตายาวทั้งสองข้าง แต่ไม่เท่ากัน และข้างซ้ายมีค่าเอียง อยากทราบว่าเกิดจากอะไร ทำไมค่าสายตาถึงเปลี่ยนแบบนี้

     สวัสดีคะคุณdrrkrs

    จากที่ได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมานะค่ะ สายตาของคนที่มีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นคือ เลนส์มีความนูนมากกว่าปรกติและมีการตกของแสงที่แสดงออกมาเป็นรูปภาพใกล้วต่ำแหน่งปรกติทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดค่ะ กล้ามเนื้อตาจะช่วยส่วนหนึ่งค่ะแต่ไม่ทั้งหมดค่ะ ปรกติจะแนะนำให้ตัดแว่นและสวมแว่นให้เร็วที่สุดที่ตรวจได้ค่ะ เนื่องจากถ้าปล่อยไว้อาจจะมีปัญหาในเรื่องสายจาที่แย่ลงได้ค่ะ สายตาเอียงอาจจะเกิดเนื่องมากจากมีการเคลื่อนตัวของลูกตาเข้ามาด้านใน หรือ ด้านนอกของจมูกจากการที่สมองพยายามที่จะพยายามโฟกัสภาพได้ค่ะ ทำให้มีเรื่องของสายตาเอียงค่ะ ปรกติแล้วถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการสวมแว่นตา แต่สายตาจะยังคงมีการเปลียนแปลงได้เป็นระยะค่ะ ปรกติจะแนะนำให้ตรวจวัดสายตาทุกปีค่ะ