ถามแพทย์

 • ค่ารักษาหนองในกี่บาท

 • ค่ารักษาโรคหนองในนี่กี่บาทครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ เอกภพ อภิบาลศรี,

                     ประมาณ 30% ของผู้ที่เป็นหนองในแท้มักติดหนองในเทียมร่วมด้วย ดังนั้นจึงมักให้การรักษาไปพร้อมกัน

                     การรักษาโรคหนองใน คือ การฉีดยาปฏิชีวนะ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม เข้ากล้าม 1 เข็ม ร่วมกับทานยา azithromycin 1 กรัม 1 ครั้ง 

                     แต่หากได้ตรวจแล้วว่าเป็นเฉพาะโรคหนองในเทียม การรักษาจะใช้ยาทานเป็นหลัก เช่น azithromycin 1 กรัม 1 ครั้ง, doxycycline 100 มิลลิกรัม วันละ  2ครั้ง นาน 1-2 สัปดาห์ เป็นต้น

                     ส่วนค่ารักษาจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาล สามารถสอบถามได้โดยตรงที่โรงพยาบาลที่ต้องการไปรักษาค่ะ แต่หากไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เราได้ไปขึ้นมีสิทธิการรักษาไว้ เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ (หรือ 30 บาทในชื่อสมัยก่อน) หรือสิทธิประกันสังคม ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ะ