ถามแพทย์

 • ค่ามะเร็งตับอ่อนสูงกว่าปกติจะเป็นมะเร็งไหมคะ

 •  nicha
  สมาชิก

  ดิฉันไปตรวจสุขภาพมาค่ะ วัดค่ามะเร็งตับอ่อน CA 19-9 แล้วสูงกว่าปกติ จะเป็นมะเร็งไหมคะ

  สวัสดีค่ะ การตรวจสุขภาพเป็นความพยายามค้นหาโรคระยะเริ่มต้น หรือพยายามหาวิธีป้องกันก่อนเกิดโรค การวัดค่ามะเร็งต่าง ๆ แท้จริงแล้วไม่สามารถค้นหาโรคได้ในการตรวจคัดกรองทั่วไป และไม่แนะนำให้ตรวจในประชากรทั่วไปด้วย เพราะอาจมีค่าปกติในคนที่เป็นมะเร็ง หรืออาจมีค่าผิดปกติในคนที่แข็งแรงดีได้ การตรวจค่า CA 19-9 นี้ควรใช้ในการตรวจติดตามหลังการรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยการผ่าตัด หรือยาเคมีบำบัด

  การตรวจพบว่าค่า CA 19-9 สูงกว่าปกติของคุณนั้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคปอด โรคเกี่ยวกับรังไข่ โรคในระบบย่อยอาหาร ได้แก่ กระเพาะอาหาร ลำไส้ โรคเกี่ยวกับตับและทางเดินน้ำดี หรือโรคเกี่ยวกับตับอ่อนเอง ได้แก่ ตับอ่อนอักเสบ หรือที่ร้ายแรงคือเป็นมะเร็งตับอ่อน แต่มักมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดท้อง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น

   

  แนะนำว่าคุณควรปรึกษาแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติหาความเสี่ยงการเกิดโรคในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุตามที่กล่าวข้างต้น และควรได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อให้แน่ชัดว่าค่า CA 19-9 ที่สูงขึ้นนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร