ถามแพทย์

 • ค่าตับปกติ มีโอกาสเป็นโรคตับได้ไหม

 •  Junlapong Chonlapan
  สมาชิก
  ค่าตับปกติ มีโอกาสเป็นโรคตับได้ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Junlapong Chonlapan,

                      โรคของตับ มีหลายอย่าง เช่น

                      - ตับอักเสบ ทั้งจากการติดเชื้อชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ เชื้อแบคทีเรียต่างๆ หรือเกิดจากการได้รับสารพิษ การดื่มแอลกกอฮอล์ การทานยาบางชนิด เป็นต้น โรคตับอักเสบ มักมีค่าการทำงานผิดปกติ

                      - ฝีในตับ เช่น จากเชื้อแบตทคเรียหรือปรสิต ค่าการทำงานของตับอาจผิดปกติหรือปกติก็ได้

                     - ไขมันพอกตับ หากมีไขมันพอกตับไม่รุนแรงและไม่มีการอักเสบร่วม ค่าการทำงานของตับก็มักจะปกติดี แต่หากมีการอักเสบร่วมด้วย ค่าการทำงานของตับก็จะผิดปกติ

                      - ตับแข็ง  ค่าการทำงานของตับมักผิดปกติ

                      - ซีสต์และเนื้องอกในตับ ค่าการทำงานของตับอาจปกติหรือผิดปกติก็ได้ 

                      - มะเร็งตับ หรือมะเร็งที่กระจายมาที่ตับ ค่าการทำงานของตับมักผิดปกติ