ถามแพทย์

 • ไปเจาะเลือดมา ผล anti-HCV negative, HBsAg negative เสี่ยงเป็นไวรัสตับอักเสบไหม

 •  Arm Chitsupat
  สมาชิก

  พอดีผมไปเจาะเลือดมาครับแล้วผลเจาะเลือดออกมาเป็นอย่างงี้ครับ
  Anti-hcv negative(0.046 )
  Hbsag negative (0.481) หมอครับผมเสี่ยงเป็นไวรัสตับเสบไหมครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Arm Chitsupat,

                       ค่าผล Anti-HCV = negative แปลผลว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี

                      ค่าผล HBsAg = negative แปลผลว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี

                      อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ตรวจหา Anti-HBs ร่วมด้วย โดยหากค่า Anti-HBs = negative แปลผลว่ายังไม่ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี แนะนำควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี แต่หากค่า Anti-HBs = positive แปลผลว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีแล้ว ไม่ต้องฉีดวัคซีนและไม่จำเป็นต้องตรวจหาอีกในอนาคต