ถามแพทย์

  • แฟนขูดมดลูก ตรวจเรียบร้อยแล้ กินยาคุมกำเนิด ยาหมดแผงสามารถเลิกทานได้ไหม จะเสี่ยงท้องไหม

  • หมอคับ แฟนผมขูดมดลูด ตรวจเรียบร้อยปลอดภัย แล้วมาเป็น ปจด กินยาคุมกำเนิด ปจด.หยุด ยาหมดแผงสามารถเลิกทานเลยได้มั้ยครับ จะเสี่ยงต่อการท้องมั้ยครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ นาริน สุวรรณราช,

                             หากได้ขูดมดลูกเนื่องจากการแท้ง ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปประมาณ 4 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในมดลูก และควรเว้นช่วงการตั้งครรภ์ไป 3-6 เดือน

                          และจากขูดมดลูกมาแล้ว ควรเริ่มคุมกำเนิดต่อภายใน 2 สัปดาห์ เพราะการตกไข่และโอกาสตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นได้ภายใน 2 สัปดาห์ค่ะ โดยอาจเลือกวิธีใดคุมกำเนิดก็ได้ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น

                          ดังนั้น หากหลังจากที่คุณ นาริน สุวรรณราช หยุดทานยาคุมกำเนิดไปแล้ว หากหลังจากนี้มีเพศสัมพันธ์ ก็ย่อมจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ