ถามแพทย์

 • คุณแม่มีอาการตาข้างซ้าย มุมล่างด้านซ้ายมีปัญหามองไม่เห็น ผลMRI มีก้อนมะเร็งสองก้อน ต้องรักษาอย่างไร

 • เรียนคุณหมอ

  คุณแม่มีอาการตาข้างซ้าย มุมล่างด้านซ้ายมีปัญหามองไม่เห็น ไม่สามารถวิเคราะห์ภาพสถานที่ภายนอกได้ แต่ยังสามารถเดินพูดคุย วาดรูป และ เขียนหนังสือได้ปกติ

  เมื่อวันจันทร์ที่ 2/9/62 ไปตรวจสายตาที่ รพ. แล้วคุณหมอแจ้งว่าน่าจะมีปัญหาที่ระบบสมอง และให้ไปทำ MRI

  อยากทราบรายละเอียดของผล MRI และผลกระทบเพื่อที่จะดูแลคุณแม่ได้ถูกต้องระหว่างรอพบคุณหมอจักษุแพทย์เพื่อวิเคราะห์ผล วันจันทร์ที่ 9/9/62 ครับ

   

  และอยากทราบว่าวิธีการเข้าการรักษาว่าต้องดำเนินการส่วนไหนก่อนและเร่งด่วนไหมครับจากผล

  ผล MRI

  Two irregular rim ring contrast enhancing lesions are seen;

  At right temporo-occipital lobe; size 2.9*4.3 cm and 

  At left frontal lobe, superolateral aspect of middle frontal gyrus; size 0.8 cm

  Moderate perilesional edema at right temporoparieto-occipital lobe and mild periesional edema at left frontal lobe

  Edema extended to right basal ganglia, posterior limb of right internal capsule and right thalamus

  Irregular peripheral hemorrhage of the right temporo-occipital lesion with dark signal on T2W-GRE

  No restricted fluid diffusion is seen

  Normal appearance of cisterns

  Mass effect on right side of brain stem is seen

  Shifting of midline structures to left side 0.6 cm

  Collapsed right lateral and 3 ventricles; the rest of ventricles and not dilated

  No subdural or epidural collection

  Normal bilateral IAC and inner ears; normal bilateral cavernous sinuses

  Normal both orbits and paranasal sinuses

  No leptomeningeal contranst enhancement is seen

   

  Conslusion:

  +Two cerebral metastases; one at right temporo-occipital lobe; size 2.9*4.3 cm,

  Another at left superior frontal lobe, middle frontal gyrus; size 0.8 cm

  +Mass effect causing midline shift to the left 0.6 cm; no brain herniation

  -No hydrocephalus

  -No leptomeningeal involvement

   

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  สวัสดีครับ คุณ bestanut

  จากผลอ่านMRI สรุปว่า คนไข้มีก้อนในสมอง สองก้อน อยุ่ทีกลีบสมองส่วนหน้าและอีกส่วนที่สมองส่วนหลังใกล้ก้านสมอง ทำให้เกิด สมองรับรู้ด้านการมองเห็นเสียไป Visual defect ก้อนเป็นก้อนกลมเหมือนวงแหวนเข้าได้กับ ก้อนที่เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งมาจากทีอื่นครับ

   

   

  สวัสดีครับ คุณ bestanut

  จากผลอ่านMRI สรุปว่า คนไข้มีก้อนในสมอง สองก้อน อยุ่ทีกลีบสมองส่วนหน้าและอีกส่วนที่สมองส่วนหลังใกล้ก้านสมอง ทำให้เกิด สมองรับรู้ด้านการมองเห็นเสียไป Visual defect ก้อนเป็นก้อนกลมเหมือนวงแหวนเข้าได้กับ ก้อนที่เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งมาจากทีอื่นครับ