ถามแพทย์

 • ขอคำแนะนำสำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีเนื้องอกชนิดเนื้อร้ายในสมอง ซึ่งมีอาการคลื่นไส้ตลอดเวลา จะบรรเทาอาการได้อย่างไร

 • พี่ชายเป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งเป็นเนื้อร้าย แพทย์แจ้งว่า เนื่องจากก้อนเนื้อโตเร็วมาก และถ้าผ่าเอาออกแล้ว ก็สามารถโตขึ้นได้อีก และผู้ป่วยมีอายุมาก จึงไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด โดยให้ยาลดบวมมากิน เพียงอย่างเดียว ตอนนี้พี่ชายมีอาการคลื่นไส้ตลอดเวลา อยากขอคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยค่ะ ว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 

  มณธิดา อมรธีรสรรค์  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณมณธิดา อมรธีรสรรค์

  การมีเนื้องอกในสมองซึ่งเป็นเนื้อร้ายนั้น อาจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอาจเกิดขึ้นเองที่เนื้อเยื่อสมอง หรือจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะอื่น 

  การรักษากรณีที่เป็นก้อนที่ผ่าตัดไม่ได้แล้วนั้น จะเป็นการให้ยาสเตียรอยด์เพื่อลดอาการบวมของสมองและลดอาการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากสมองบวม  ผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาที่มากกว่าหนึ่งวิธี ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และตำแหน่งของเนื้อร้าย เช่นการฉายแสง หรือทำเคมีบำบัดร่วมไปด้วย

  กรณีที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนมากอยู่ตลอดเวลานั้น อาจจะต้องระวังว่าจะมีความดันในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นกะทันหันจากการเคลื่อนของสมอง อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยหรือไม่ ถ้าคลื่นไส้มาก จนแทบกินไม่ได้เลย ควรพากลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม ถ้าไม่มีสาเหตุอันตรายจริงๆ จะมียาเพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้ก่อนมื้ออาหารที่แพทย์จะจ่ายมาให้ใช้ได้ค่ะ