ถามแพทย์

 • ไปเจาะเลือดมา พบค่าเลือดผิดปกติคือเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กและเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟีลสูงกว่าปกติ เกิดจากอะไร

 •  siratee
  สมาชิก
  พอดีไปตรวจประจำปี ที่ทำงาน ได้ค่าเลือดผิดปกติมา 2ตัว ขนาดของเม็ดเลือดแดง (mcv) =74.1 ต่ำ อิโอชิโนฟิล (Eo) =8 สูง ส่วนค่าเลือดอื่นๆ ปกติ
  siratee  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ siratee

  ในที่นี้น่าจะเป็นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด

  ซึ่งในส่วนของขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) นั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 80-100 แต่ถ้าต่ำกว่านั้นเล็กน้อย แต่เม็ดเลือดแดงโดยรวมขนาดและปริมาณปกติก็อาจจะไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจน แต่หากมีภาวะซีดคือเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติและตัวเล็กด้วย ก็อาจต้องนึกถึงภาวะขาดธาตุเหล็กหรือเป็นโรคเลือดบางชนิดเช่นโรคธาลัสซีเมีย

  ส่วนเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลที่มีสัดส่วนสูงกว่าปกติ จากค่าที่กล่าวมายังสูงไม่มาก อาจจะต้องเอาไปคูณกับจำนวนเม็ดเลือดขาวรวม เพื่อดูจำนวนที่แท้จริงของเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ด้วยว่ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้ามากกว่าปกติ กล่าวคือเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟีลรวมเกิน 500 ตัวขึ้นไปจะถือว่ามากผิดปกติ และอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติต่างๆเช่นมีการติดเชื้อปรสิตในร่างกาย ภาวะภูมิแพ้ หรือมีความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวได้ 

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลอยู่โดยตรงเกี่ยวกับค่าเลือดอีกครั้ง