ถามแพทย์

  • ทานยาต้านไวรัส HIV แบบฉุกเฉินหลังเสี่ยงมาครบแล้ว ผลการตรวจที่ 3 เดือนเป็น inconclusive ติดเชื้อไหม

  •  Vahrih Sirikhun
    สมาชิก
    ผมตรวจหลังเสี่ยง 1วัน ผล anti hiv stat NA และได้รับยาต้าน14เม็ด หลังจากนั้น ยาต้านหมดไป2วันเพราะรพ.ปิด ตรวจค่าตับไต หลังเสี่ยง16วัน ปกติ ได้รับยาต้านเพิ่ม 14 เม็ด ตรวจที่1เดือน11วัน ผล hiv ag NA hiv ab NA ตรวจที่ 3เดือน 25 วัน ผล hiv ag/ab inconclusive Hiv ag reactive Anti hiv NA(0.240) Anti hiv (ica method1) Na Anti hiv (ica mrthod 2) Na คุณหมอนัดตรวจแบบ hiv pcr อีก3สัปดาห์ฟังผล แบบนี้คือผมติดเขื้อ hiv เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Nnn1122,

                        หากได้ตรวจเลือดหา HIV ก่อนที่จะเริ่มทานยาต้านไวรัสฉุกเฉิน แล้วผลเป็น negative แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อก่อนที่จะเริ่มทานยา และเมื่อทานยาต้านไวรัสครบ 28 เม็ดแล้ว ได้ตรวจเลือดที่  3 เดือน ผลเป็น inconclusive แต่เมื่อตรวจยืนยันด้วยอีก 2 วิธี ผลเป็น negative แสดงว่าผลถือว่าขัดแย้งกัน ดังนั้น อาจมีการติดเชื้อ หรือไม่มีการติดเชื้อก็ได้ค่ะ ควรต้องรอตรวจซ้ำอีกครั้ง ซึ่งหากแพทย์ได้นัดตรวจอีก 3 สัปดาห์ ก็ควรรอตรวจตามที่นัดค่ะ อาจไม่มีการติดเชื้อก็ได้ค่ะ