ถามแพทย์

 • ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดมา ปกติไหม

 •  Arisa Chinnasri
  สมาชิก
  RBC Count 4.12 Hb13.8 HCT38 MCV 91 MCH 33 MCHC 36 WBC 10780 PMN 54 LYM 29 MONO 4 BOS 13 BASO 0 (รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ)

  สวัสดีค่ะ คุณ Arisa Chinnasri,

                     จากการตรวจเลือดดูค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดดังกล่าว ผลคือ 

                    1.ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count, WBC) ได้ค่า 10,780 ซึ่งถือว่าปกติดี โดยค่าปกติคือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร 

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil (PMN) ตรวจได้ค่า 54% ก็ถือว่าปกติดี  (ค่าปกติคือ 40%–80% หรือ 2-7 x 10 9/l)

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  Lymphocytes  (LYM) ตรวจได้ค่า 29% ก็ถือว่าปกติดี  (ค่าปกติคือ 20%–40%)

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes (MONO) ตรวจได้ค่า 4% ก็ถือว่าปกติดี  (ค่าปกติคือ 2–10%)

                      ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils (EOS) ตรวจได้ค่า 13% ถือว่าสูงกว่าปกติ (ค่าปกติคือ 1–6%) โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น เป็นโรคภูมิแพ้ ลมพิษ หอบหืด การติดเชื้อพยาธิต่างๆ โรมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอิโอซิโนโนฟิล เป็นต้น

                       ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Basophils (BASO) ตรวจได้ค่า 0 ถือว่าปกติดี  ( ค่าปกติคือ < 1–2%)

                     2. จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้หญิง ค่าปกติคือ 4.2 - 5.4 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 4.12 ถือว่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อย

                     3. ค่าฮีโมโกลบิน (Hb) ที่ปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 12-15 g/dl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 13.8 ถือว่าปกติดี

                     4. ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT) ค่าปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 36%-48% ซึ่งหากตรวจได้ค่า 38% ถือว่าปกติดี

                     5.ค่า MCV หรือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ส่วนค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 91, 33, 36  ตามลำดับ ก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรค่ะ

                       ดังนั้น ผลตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดของคุณ  Arisa Chinnasri มีเฉพาะค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils ที่สูงกว่าปกติ ซึ่งหากมีอาการผิดปกติต่างๆ เช่น มีอาการของโรคภูมิแพ้ หอบหืด ก็อาจเป็นสาเหตุได้ แต่หากไม่ได้มีอาการ ก็อาจไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไปค่ะ