ถามแพทย์

 • หากต้องการตรวจเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลอำเภอจะตรวจได้ไหม

 •  Krittidat Noulnim
  สมาชิก
  โรงพยาบาลรัฐหรือตามอำเภอเค้าจะพอดูให้ได้ไหมครับ
  Krittidat Noulnim  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Krittidat Noulnim

  การตรวจหัวใจหรือตรวจปอดนั้น อาจจะต้องระบุให้แน่ชัดว่าเป็นการตรวจอะไร แต่โดยเบื้องต้น อาจจมีการทำเอ็กซเรย์ปอด การติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลอำเภอสามารถตรวจให้ได้เบื้องต้น

  หากมีความผิดปกติใดๆจากการตรวจ ที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทาง ก็สามารถมีการส่งต่อไปได้ ให้ไปพบแพทย์ตามรพ.ที่มีสิทธิ์การรักษา หากมีอาการผิดปกติใดๆ