ถามแพทย์

 • คิดมาก

 • ตรวจAnti-HIVในโรงบาลมีทั้งหมดกี่แบบ ผมไปตรวจHIVมาตอนซักประวัติเขาถามผมว่าเสี่ยงล่าสุดเมื่อไรผมตอบว่า4-5ปีผมกลับมาบ้านคิดไปคิดมาเสี่ยงครั้งล่าสุดแค่2-3เป็นไรป่ะวิธีการตรวจจะเหมือนกันป่ะคับผลจะเหมือนเดิมป่ะคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ zx0821975133@gmail.com

  การตรวจการติดเชื้อเอช ไอ วี สามารถตรวจหลักๆอยู่ 3แบบ คือ การตรวจหาภูมิต้านทานโรคต่อเชื้อ (HIV Antibody Tests), การตรวจหาปริมาณไวรัสที่อยู่ในเลือด (Viral Load: VL), และ การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส  (Nucleic Acid Test: NAT)

  โดยทั่วไปความเสี่ยงหากเกิน 6เดือน แล้วตรวจการติดเชื้อเอช ไอ วี แล้วไม่พบเชื้อ ผลตรวจนี้ถือว่าเชื่อถือได้นะคะ

  ดังนั้นประวัติความเสี่ยงที่คุณ zx0821975133@gmail.com ที่เล่าให้แพทย์ที่ดูแลว่า 4-5 ปี หรือ 2-3ปี จึงแปลผลตรวจได้ ไม่ต่างกันนะคะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ