ถามแพทย์

 • คิดมาก ควรทำอย่างไร

 •  Nnnnn
  สมาชิก
  คิดมากค่ะ
  Nnnnn  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nnnnn

  อาการคิดมากนั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและเกิดได้ในคนทั่วไป ซึ่งอาจเกิดจากการนึกถึงข้อผิดพลาดในอดีตหรือวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ้ำไปมา และไม่สามารถหาข้อสรุปให้สิ่งเหล่านั้นได้ ซึ่งหากคิดมากเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทำให้มีอาการทางกายเช่นปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มึนหัวร่วมด้วยได้

  ดังนั้นควรพยายามตั้งสติ อยู่กับปัจจุบัน และไม่คิดมากไปกับเรื่องที่เกิดไปแล้้วหรือเรื่องที่ยังไม่เกิด หากรู้สึกว่าเครียดมาก ซึมเศร้า ไม่สามารถไปเรียนหรือทำงานได้ตามปกติ มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย อาจเป็นภาวะทางจิตที่ควรไปพบจิตแพทย์