ถามแพทย์

  • คำถาม 18+ วิวัฒนาการระบบสืบพันธุ์ และ ความผิดปกติทางเพศ

  •  Pinterestapple InterArt
    สมาชิก
    คุณหมอครับ ผมมีเรื่องสับสน และ สงสัย มาถามคุณหมอครับ ในกรณีที่ ผู้หญิงที่มีคลิตอริสโต หรือ ปุ่มกระสันใหญ่ผิดปกติ จนดูไม่ออกว่าเป็นคลิตอริสหรือเป็นอวัยวะเพศชายกันแน่ ในประเด็นนี้พวกเธอแตกต่างจากบุคคล ที่เป็น intersex หรือเพศกำกวมหรือบุคคลที่มีอวัยวะเพศทั้งสองเพศอยู่ในคนๆเดียวกันอย่างไรครับ หรือที่ทางการแพทย์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระเทยเทียมเพศหญิง และถ้ากรณีที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้จัดเป็นคนที่มีเพศสภาพเป็น intersex (เพศกำกวม)คือ เธอเป็นเพศหญิงแท้ ๆแต่เพียงเพราะเธอมีคลิตอริส หรือ ปุ่มกระสันที่ใหญ่โตผิดปกติต่างจากผู้หญิงทั่วไปเท่านั้น และในกรณีนี้ ผู้ชายอย่างผมจะดูออกได้ไหมครับ ว่าพวกเธอไม่ได้เป็น กระเทยเทียมหญิง intersex หรือกลุ่มคนเพศกำกวม และ มีสาเหตุใดบ้างครับที่ทำให้จุดคลิตอริสของเธอมีขนาดใหญ่โตจนดูคล้ายกับ ส่วนหัวขององคชาตในเพศชาย มีความผิดปกติของเรื่องอวัยวะภายในของพวกเธอ หรือเกี่ยวกับเซลล์ ฮอร์โมนชนิดใดบ้างที่ไปกระตุ้นให้ส่วนคลิตอริสของหญิงสาวโตใหญ่ผิดปกติไป? ซึ่งในเรื่องทางเพศนั้นผมรู้สึกไม่มีอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงประเภทแบบนี้ครับ เพราะมันทำให้ผมรู้สึกว่า มันคล้ายๆกับองคชาตของเด็กผู้ชายเพียงแต่มันพัฒนาการไปคนละแบบกับองคชาติเท่านั้น และในท้องแม่นั้นผมเคยทราบมาว่าตอนเป็นตัวอ่อน ทั้งชาย และ หญิง มีเนื้อเยื่อประเภทเดียวกันที่จะเจริญไปคนละแบบของ อวัยวะเพศหญิง และ ชาย ถ้าเป็นชาย ส่วนเนื้อเยื่อนั้นจะพัฒนาไปเป็นหัวขององคชาตและลำของมัน ถ้าเป็นหญิง ก็จะเปลี่ยนไปและย่อลดขนาดจนเล็กลงและวิวัฒนาการกลายเป็นปุ่มกระสัน หรือ คลิตอริส และที่ไม่เหมือนอีกอย่างก็คือ คลิตอริสต่างจากอวัยวะเพศชายที่เป็นโฮโมโลกัส คือองคชาต คลิตอริสไม่ได้บรรจุส่วนของท่อปัสสาวะเหมือนกับองคชาต และมันไม่มีรูเหมือนองคชาต และมีหน้าที่ประการเดียวคือนำความรู้สึกทางเพศ เมื่อผู้หญิงปวดปัสสาวะ หรือเมื่อกำลังมีเพศสัมพันธ์ หรือกำลังจะคลอดบุตร ช่องผ่านจะขยายตัวขึ้น ทำให้คลิตอริสตั้งขึ้น และเนื่องจากมันเคยเป็นเนื้อเยื่อเดียวกันสมัยที่ยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์มารดา มันจึงมีหน้าตาที่คล้ายๆกัน แต่ในผู้หญิงบางคนก็ไม่เหมือนเป็นเพียงเม็ดเล็กๆแบนๆ แต่หญิงสาวบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงต่างประเทศตะวันตกส่วนหัวของคลิตอริสจะคล้ายกันกับส่วนหัวขององคชาติของเด็กทารกเพศชายและอาจเล็กกว่า ผมรู้สึกแปลกประหลาดและกลัวครับ555มันเหมือนกับผมมีเพศสัมพันธุ์กับชายเพศเดียวกัน ซึ่งผมไม่ใช่คนกลุ่มนั้นผมชอบเพศหญิงครับ เพียงแต่ผมช็อคและตกใจ ที่เพิ่งเคยพบเห็น และในคำถามเรื่องนี้ อยากได้รับความรู้ที่แท้จริงจากคุณหมอครับ ว่าความผิดปกตินั้นเกิดมาจากสาเหตุใดกันแน่ เธอเป็นหญิงที่ผิดปกติ และ เธออาจจะเป็นกลุ่มคนสภาพเพศกำกวมหรือไม่ อย่างไร? และมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้คลิตอริสของเธอลดขนาดให้เล็กลงเป็นปกติ (ขอบคุณครับ)