ถามแพทย์

 • หากถูกหมาข่วน ผ่านมา 5-6 วัน ยังฉีดยาทันไหม ระหว่างการฟักตัว เชื้อไปอยู่ที่ไหน

 •  matika nilsri
  สมาชิก
  'หากเราถูกหมาข่วน แต่ว่าหมาตัวนั้นมีพิษสุนัขบ้า แล้วเรายังไม่แสดงอาการของเชื้อพิษสุนัขบ้า แล้วก่อนหน้าที่ยังไม่โดนหมากัดหรือข่วนยังไม่ฉีดวัคซีน ผ่านมาประมาณ5-6แล้วไม่ฉีดป้องกันแต่ยังไม่มีอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้ อยากทราบว่า -ฉีดยายังทันไหม -ระหว่างการฟักตัวเชื้อไปอยู่ที่ไหน -ถ้ามาฉีดในภายหลังแล้วการฉีดจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคนี้หรือไม่ อยากศึกษาไว้เป็นความรู้ค่ะ ขอบคุณคุณหมอที่มาตอบล่วงหน้านะคะ'

  สวัสดีค่ะ คุณ matika nilsri,

                       การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้น ควรรีบไปฉีดให้เร็วที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการเกิดโรค อย่างไรก็ตาม หากผ่านมา 5-6 วันแล้ว ก็ยังสามารถไปฉีดได้อยู่ เพียงแต่โดยปกติแล้ว กว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคนั้น ต้องใช้ระยะเวลานาน 14 วัน ดังนั้น หากเชื้อเข้าสู่สมองในช่วง 14 วันนี้ วัคซีนก็จะไม่สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ ดังนั้น หากเป็นแผลที่มีเลือดออก แพทย์ก็จะฉีดอิมมูโนโกลบูลินพร้อมกับการฉีดวัคซีนไปด้วย เพราะอิมมูโนโกลบูลิน จะป้องกันการเกิดโรคได้ทันทีค่ะ

                       เมื่อเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล เชื้อก็จะเข้าสู่เส้นประสาทส่วนปลาย และเดินทางตามเส้นประสาทส่วนปลายไปยังไขสันหลังและสมอง ซึ่งระยะฟักตัว ก็คือช่วงที่เชื้อยังอยู่ในเส้นประสาท ยังเดินทางไปไม่ถึงสมองและไขสันหลังค่ะ เชื้อที่ยังอยู่ในเส้นประสาทส่วนปลาย จะยังไม่ทำให้เกิอาการอะไร แต่เมื่อเชื้อเข้าสู่สมองและไขสันหลังแล้ว ก็จะทำให้เกิดอาการและเป็นโรคขึ้นมาค่ะ