ถามแพทย์

 • คันทีอวัยะเพศ

 • คันที่อวัยะเพศ พอเกาแล้วมันมีตุ่มแดงบางที่มีแผลอะคับควรทำไง

  คุณ ณัฐวัฒน์ 

  อาการคันทีอวัยวะเพศ อาจมีสาเหตุได้จาก 

  1. เชื้อรา  เกิดจากการหมักหมม มีขี้เปียกมาก ไม่ได้เปิดทำความสะอาด  มี พสพ กับ คนเป็นโรคนี้  การรักษากินยาและท่ายาเชื้อรา

  2.โรคภุมิแพ้  แพ้สารเคมี  น้ำมันในถุงยาง กางเกงใน   หลีกเลี่ยงสาร หรือสิ่งของที่ทำให้เกิดการภุมิแพ้ได้   

  3.โรคแผลริมอ่อน แผลริมแข็ง จากซิฟิลิส  ต้องทานยา และ ฉีดยาปฏิชีวนะ

  4.ตุ่มหนองอักเสบ ติดเชื้อแบคทีเรียแล้วแตกเป็นหนอง ทานยาและฉีดยาปฏิชีวนะ

  5. เริม  ต่อมาแตกเป็นแผล  ยาทาแก้ไวรัส

  คำแนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยแยกโรค จะได้สั่งการรักษาให้ตรงกับโรคที่เป็นครับ