ถามแพทย์

  • คัดเต้านม ปวดอวัยวะเพศ ประจำเดือนไม่มา 1 เดือน จะท้องไหม

  •  Sunisa Wongduan
    สมาชิก
    อยากถามว่าจะท้องมั้ยรู้สึกกังวล

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                         หากประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจพบการตั้งครรภ์ อาการคัดเต้านม ปวดอวัยวะเพศ ก็อาจเป็นอาการของการตั้งครรภ์ได้ แต่หากตรวจไม่พบ อาการดังกล่าว ก็อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมา หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งหากอาการเป็นไม่มาก ก็อาจสังเกตอาการไปก่อน ส่วนการที่ประจำเดือนยังไม่มา ก็อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น