ถามแพทย์

  • กินยาคุมวันที่ 2 ของการเป็นประจำเดือน ประจำเดือนหมดแล้ว อาการคัดเต้านมไม่หายไป เกิดจากยาไหม

  •  Wannapa
    สมาชิก
    ก่อนเป็นประจำเดือน มีอาการคัดเต้านม 2 สัปดาห์ แล้ววันที่ 2 ของประจำเดือนกินยาคุมครั้งแรก พอประจำเดือนหมดอาการคัดเต้านมไม่หาย เกิดจากการตั้งครรภ์หรือจากยาคุมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Wannapa,

                       หากประจำเดือนได้มาและหมดไปแล้ว อาการคัดเต้านมที่เป็นอยู่ อาจเกิดจากผลของยาคุมกำเนิดที่ทานได้ โดยเฉพาะหากเพิ่งทานเป็นแผงแรก ดังนั้น หากอาการเป็นไม่มาก แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน เพราะหากเป็นผลข้างเคียงของยาคุม เมื่อทานต่อเนื่องไปซัก1-2 แผง อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่หากมีอาการมากขึ้น หรือมีปวดหรือเจ็บเต้านมร่วมด้วย แนะนำควรหยุดทานยาคุมไปก่อน หากหยุดทานยาแล้ว อาการไม่หายไป ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ