ถามแพทย์

  • ความเครียดมีผลต่อรอบเดือนไหม

  •  Thanuwat Jaisean
    สมาชิก
    ความเครียดมีผลต่อรอบเดือนไหมครับ แล้วพวกฮอร์โมนเพศอะไรนี้มีผลไหมครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ Thanuwat Jaisean

    ความเครียดมีผลต่อระดับฮอร์โมนเพศหญิงค่ะ ซึ่งเมื่อฮอร์โมนเพศหญิงแปรปรวน จะทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติโดยสามารถขาดประจำเดือน หรือมาแบบกระปริดกระปรอยก็ได้ค่ะ