ถามแพทย์

 • ความบกพร่องเรื่องการฟัง

 •  Stampium Multigenres Uneanong
  สมาชิก
  คือผมฟังคนอื่นพูดแล้วไม่เข้าหัวบางเรื่อง มีวิธีอะไรที่แนะนำสำหรับผู้ที่บกพร่องมากบ้างไหมครับ
  Stampium Multigenres Uneanong  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Stampium Multigenres Uneanong

  การมีความบกพร่องเรื่องการฟังดังกล่าวมานั้น ไม่แน่ใจว่าคือได้ยินไม่ชัดเจน หรือได้ยินชัดเจน แต่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่ได้ฟังได้

  หากได้ยินไม่ชัดเจนนั้น อาจมีปัญหาเกี่ยวกับหูหนวกจากเส้นประสาทในหูเสื่อม การมีขี้หูปิดกั้นในหู น้ำเข้าหู สิ่งแปลกปลอมในหู การติดเชื้อในหู แก้วหูทะลุ  มีการฉีดขาดหรือเป็นหลุมที่แก้วหู โรคหินปูนเกาะกระดูกหู เกิดความเสียหายกับกระดูกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน แก้วหูยุบตัว การได้รับยาบางชนิด หรืออยู่ในที่เสียงดังเกินไปเป็นเวลานาน

  หากเป็นการได้ยินที่ชัดเจน แต่ประมวลผลข้อมุลไม่ได้ อาจเป็นความผิดปกติในสมอง เช่นสมองขาดเลือด สมองตายไปบางส่วน หรือสมองส่วนที่ทำการประมวลผลจากการได้ยินที่เสียไป อาจมีสาเหตุจากหลอดเลือด เนื้องอก อุบัติเหตุที่ศีรษะ หรือเป็นกลุ่มโรคทางจิตเวชที่มีปัญหาในการเรียนรู้

  ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายว่าความผิดปกติน่าจะอยู่ที่ใด สาเหตุเป็นเรื่องอะไรต่อไปค่ะ เบื้องต้นพยายามฝึกการฟังและการพูด อาจลองฟังในเรื่องที่ง่ายๆ หรือขอให้ผู้พูดพูดช้าลงและใช้คำที่ง่ายขึ้น