ถามแพทย์

 • โดนหมากัดวันที่ 11 ส.ค. เข็มสุดท้าย ต้องไปฉีดวันที่ 15 ก.ย. แต่ต้องไปฉีดวัคซีนโควิด ไม่ไปฉีดไหม หมายังไม่ตาย

 •  Monii
  สมาชิก
  ผมถูกหมากัด เกิดจากการไปแยกหมา ผมถูกกัดวันที่11 ส.ค แล้วก็หมอฉีดวัคซีนให้แล้วหมอนัดอีกวันที่14เสร็จแล้วแต่วันที่18ผมไม่ได้ไปฉีดแต่ผมไปวันที่25แทน เข็มสุดท้ายผมต้องไปฉีดวันที่15 แต่ผมต้องไปฝึกงานซึ่งต้องไปฉีดวัคซีนโควิด ผมอยากรู้ว่าผมไม่ไปฉีดเข็มสุดท้ายได้ไหมครับ หมาที่กัดผมไม่ตายครับ กักบริเวณแขนครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Monii,

                        หากสุนัขที่กัดยังไม่ตาย แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่กัดคุณ Monii ดังนั้น คุณก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้ามาค่ะ ซึ่งหากไม่สะดวกไปฉีดวัคซีนต่อ เพราะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในเข็มที่ 4 ต่อค่ะ 

                        ทั้งนี้ หากได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปครบ 3 เข็มแล้ว ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันไปตลอด ดังนั้น หลังจากนี้ หากถูกสัตว์กัดหรือข่วนอีก ก็ให้ฉีดกระตุ้น 1-2 เข็มก็พอค่ะ