ถามแพทย์

 • มีอาการนอนหลับยาก เข้านอนได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมา แล้วหลับต่อไม่ได้ ควรปรับตัวอย่างไร

 •  Fluke
  สมาชิก

   ปกตินอนหลับยาก เข้านอน ประมาณ 22.30 น. และตื่นมาเวลา 2.00 น. ทุกคืน หลังจากตื่นแล้ว ไม่สามารถหลับต่อได้ ทำอย่างไรดีครับ ถึงจะหลับสนิทยาวทั้งคืน 

   

  Fluke  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Fluke

  อาการนอนหลับยาก เข้านอนได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมา แล้วหลับต่อไม่ได้ อาจจะเกิดจาก สภาพแวดล้อมการนอนไม่เหมาะสม เช่นมีแสง หรือเสียงรบกวนมากเกินไป สาเหตุอื่นๆเช่น การได้รับสารกระตุ้นระบบประสาทเช่นชา กาแฟ สารเสพติด สาเหตุทางใจเช่นความเครียด ความวิตกกังวลกับชีวิต หรือมีอาการทางกายใดๆที่ทำให้ตื่นขึ้นมาเช่นไอมาก ปวดที่ตำแหน่งใดๆของร่างกาย เป็นต้น จากที่กล่าวมา อาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของการนอน ที่กระตุ้นให้ตื่นกลางดึกได้

  ควรหาสาเหตุที่เป็นไปได้ และแก้ไขไปตามสาเหตุนั้นๆก่อน แต่ถ้าไม่มีสาเหตุใดๆเท่าที่นึกออก อาจต้องพยายามควรควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด ความกังวล งดการดื่มชา กาแฟระหว่างวัน ไม่นอนกลางวัน พยายามทำใจให้สงบในช่วงที่ต้องเข้านอน ไม่ทำเรื่องตื่นเต้นหรือหวาดเสียวก่อนนอน หากนอนไม่หลับกลางดึก อาจตื่นมาทำอะไรที่ทำให้จิตใจสงบเช่นฟังเพลงเบาๆ นั่งสมาธิ ก่อนจะค่อยเข้านอนใหม่อีกครั้ง ไม่กังวลกับอาการของตนเองมากเกินไป

  แต่ถ้ายังนอนไม่หลับ แม้ปรับพฤติกรรมการนอนแล้ว หรือไม่ได้มีความเครียดอะไรชัดเจน สามารถไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการ ซักประวัติการนอนอย่างละเอียดอีกครั้ง และอาจรับยาช่วยนอนภายใต้การดูแลของแพทย์ได้