ถามแพทย์

 • คลำเจอก้อนในท้อง กลิ้งได้ กดแล้วเจ็บ คืออะไร

 •  fej98
  สมาชิก
  คลำเจอก้อนในท้องกลิ้งได้บริเวณเหนือสะดือ มาสักพักหยึ่งแต่ช่วงหลังมานี้รู้สึกกดไปแล้วเจ็บ

  สวัสดีครับ คุณ fej98

  ก้อนในท้องเหนือสะดือ  ต้องขอข้อมูลเพิ่มว่าก้อนใหญ่เล็กขนาดไหนด้วยครับ เพราะจะได้แยกสาเหตุได้ง่ายขึ้นมาก

  1. ก้อนจาก เนื้อเยื่อผิวหนังต่างเช่น ก้อนไขมัน ถุงไขมัน (Sebaceous cyst) 

  2.ถุงหนองฝีอักเสบ

  3.ถุงจากไส้เลื่อนผนังหน้าท้อง (Abdominal hernia)

  4.ก้อนของลำไส้อุดตัน กระเพาะอาหาร เกร็งมาก อาจคลำได้ในคนที่หน้าท้องบางผอมๆ  บางครั้งคลำได้เส้นเลือดใหญ่ (Aorta)  ซึ่งจะมีการเต้นตามจังหวะของหัวใจ 

  5 ก้อนของมะเร็งกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ตับ ถุงน้ำดี  

  คำแนะนำ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและวินิจฉัยให้ถูกต้องครับ