ถามแพทย์

 • คลอเรสตอรอลสูง

 •  Miyaza
  สมาชิก
  คืออยากสอบถามว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องคอลเรสตอรอสูง แต่เนื่องจากเป็นคนทำอาหารไม่เป็นทำให้ต้องซื้อกินข้างนอกๆอยู่เป็นประจำ ถ้าออกกำลังกาย+ลดของทอด มันลงบ้าง พอจะช่วยลดคลอเรสตอรอลลงได้บ้างไหมคะ?
  Miyaza  Miyaza
  สมาชิก
  ขอถามเพิ่มค่ะแล้วพฟติกรรมการกินช่วงสัปดาหก่อนตรวจค่าไขมันมีผลต่อค่าไขมันไหมคะเพราะก่อนหน้านั้นรุ้สึกว่าตัวเองเสพของหวานๆอาทิพวกขนมปังปิ้งต่างๆ โกโก้ หรือเครป ค่อนข้างถี่พอสมควร แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกินแแล้วนะคะ แลเวความเครียดมีผลไหม?