ถามแพทย์

  • อายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์แล้ว ยังไม่คลอด เด็กในครรภ์จะเป็นอะไรไหม

  • สวัสดีค่ะ ท้อง40+5แต่ยังม้คลอดไปพบหมอเค้าตรวจภายในบอกปากมดลูกยังม้นิ่มเลยถ้าเกินหลายวันจะเปนอะไรกะเด็กไหมค่ะ

    สวัสดีครับคุณ ขนิษฐา 
         ครรภ์ครบกำหนดทางการแพทย์นับที่ 40 สัปดาห์ อย่างไหร่ก็ตามในการครรภ์สามารถรอได้ถึง42สัปดาห์ครับ โดยปกติ ถ้า40สัปดาห์แล้วยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์แพทย์จะทำการกระตุ้นปากมดลูก เพื่อกระตุ้นการเจ็บคลอด ร่วมกับนัดตรวจติดตามใน1สัปดาห์ หากอายุครรถ์42สัปดาห์แล้วนั้น แพทย์พิจารณาทำการผ่าตัดคลอด 
       อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณไปตรวจตามนัดที่คุณหมอให้ไว้นะครับ อย่างพึ่งวิตกกังวลมากเกินไปนะครับ