ถามแพทย์

 • ตรวจเลือด CBC พบค่าเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ต้องทำอย่างไร

 •  konnika
  สมาชิก

  Hct = 38.0

  WBC=  7.9

  PMN = 47

  Lymphocyte = 41

  Monocyte = 6

  Ecosinophil = 6

  RBC = 5.92

  HGB = 11.8

  MCHC = 31.1

  MCV = 64.2

  MCH = 19.9

  ปริมาณเกร็ดเลือด = 292

  ลักษณะเม็ดเลือดแดง  Microcytefew,Ovalocyte few, Target cell few

   

  ผลการตรวจ ซีดเล็กน้อย

  สงสัย ลักษณะเม็ดเลือดแดงค่ะ  และซีดเล็กน้อย ต้องทำยังให้เป็นปกติคะ

   

  ขอบคุณมากค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ konnika,

                     จากผลเลือดดังกล่าว ค่าปริมาณเม็ดเลือดขาว ร้อยละของชนิดเม็ดเลือดขาวและปริมาณเกร็ดเลือด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดี

                     ส่วนค่า Hematocrit หรือค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ค่าปกติในผู้ใหญ่เพศหญิงจะอยู่ที่ 36%-48% ซึ่งในกรณีของคุณ konnika ถือว่าปกติดี

                     ค่าฮีโมโกลบิน (Hemoglobin/Hgb) ที่ปกติในผู้ใหญ่เพศหญิงจะอยู่ที่ 12-15 g/dl ซึ่งในกรณีของคุณ konnika ถือว่าต่ำกว่าปกติเพียงเล็กน้อย

                    ส่วนค่า MCV คือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ค่า MCH คือปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ส่วนค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl

                     ดังนั้น ในกรณีของคุณ konnika ถือว่ามีค่า MCV และ MCH ต่ำกว่าปกติ ซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากการเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียอยู่ (ไม่ได้เป็นโรค) หรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ ดังนั้น หากต้องการทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด ควรตรวจเลือดเพิ่มเติมค่ะ หากเกิดจากการเป็นพาหะของโรค ธาลัสซีเมีย จะไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้ อย่างไรก็ตาม การเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย ก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดอาการที่ผิดปกติอะไรค่ะ ยกเว้นในกรณีที่จะตั้งครรภ์ แพทย์จะแนะนำให้ฝ่ายชายตรวจเลือดคัดกรองหาโรคธาลัสซีเมียก่อน เพราะหากเป็นพาะหะทั้ง 2 ฝ่าย ลูกที่เกิดมา อาจมีโอกาสเป็นโรคและมีอาการผิดปกติไดค่ะ