ถามแพทย์

 • เคยส่องกล้องทางเดินอาหารพบมีการติดเชื้อ H.pyroli รักษาแล้ว หายแล้ว ตอนนี้มีอาการแสบท้องอีก จะสามารถส่องกล้องอีกได้เมื่อไร

 •  Tinñ Sookasem
  สมาชิก
  ประวัติเคยมีการรักษาและส่องกล้องกระเพาะอาหาร เมื่อปี 2562 แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย H.Pylori และได้รับการรักษาจนหาย และเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมามีอาการแสบท้อง มีเสียงโครกครากภายใน จึงทำให้นึกสงสัยว่าควรจะตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องกระเพาะอาหารเมื่อใดอีกครับ ขอบคุณครับ
  Tinñ Sookasem  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tinñ Sookasem

  การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร เป็นการส่องกล้องโดยใช้อุปกรณ์ลักษณะเป็นท่อยืดหยุ่นได้ มีแสงไฟและเลนส์กล้องที่บริเวณส่วนปลาย ใส่เข้าไปทางปากของคนไข้เพื่อตรวจดูอาการหรือรักษาภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก

  ซึ่งการติดเชื้อแบคทีเรีย H.pyroli นั้นเป็นการติดเชื้อในทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่ง เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการของกระเพาะอาหารอักเสบหรือมีแผลในกระเพาะอาหารได้

  หลังการรักษาภาวะการติดเชื้อจนหายไปแล้วนั้น หากหลังจากนั้นมีอาการแสบท้อง ครืดคราดข้างในอีก ควรกลับไปพบแพทย์ที่ดูแลเพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกายดูเพิ่มเติมอีกครั้งว่าคิดถึงจากสาเหตุใด และมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องทางเดินอาหารซ้ำหรือไม่ เพราะถ้าเป็นเรื่องของการติดเชื้อ H.pyroli อย่างเดียวหลังรักษาไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องส่องกล้องทางเดินอาหารซ้ำ เพราะไม่ได้นึกถึงสาเหตุที่อาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายที่ต้องติดตามต่อเนื่อง การจะส่องกล้องอีกครั้งก็ต้องดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่นี้นึกถึงสาเหตุอะไร มีข้อบ่งชี้หรือไม่ต่อไป