ถามแพทย์

  • ขอสอบถามคุณหมอเรื่องระยะเวลาในการส่องกล้องกระเพาะอาหาร

  •  Tinñ Sookasem
    สมาชิก
    ประวัติเคยมีการรักษาและส่องกล้องกระเพาะอาหาร เมื่อปี 2562 แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย H.Pylori และได้รับการรักษาจนหาย และเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมามีอาการแสบท้อง มีเสียงโครกครากภายใน จึงทำให้นึกสงสัยว่าควรจะตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องกระเพาะอาหารเมื่อใดอีกครับ ขอบคุณครับ