ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนหมด 3 วัน มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  มี' นา
  สมาชิก
  สวัสดีคะคุณหมอ หนูอยากจะถามว่า มีเพศสัมพันธ์หลังหมดประจำเดือน3วัน มีโอกาสท้องมั้ยคะ ตอนนี้กังวลมากคะ เมนต์ไม่มา3วันแล้ว หรือเป็นเพราะเราเครียดมากถึงเมนต์ไม่มาคะ. ขอบคุณคะ
  มี' นา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณมี' นา

  การมีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆเลย มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ ไม่ควรนับวันเพื่อทำการคุมกำเนิด เพราะมีโอกาสผิดพลาดสูงจากการนับผิดเองหรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือการตกไข่ที่คลาดเคลื่อนไปของแต่ละรอบเดือน

  แต่โดยปกติวันที่ปลอดภัยมักจะไม่ค่อยมีการตกไข่คือประมาณ 7 วันก่อนวันแรกของประจำเดือน และ 7 วันหลังวันแรกของประจำเดือนค่ะ

  หากประจำเดือนมาล่าช้าไปเกิน 35 วันแล้ว ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลบแต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปตรวจยืนยันที่รพ และหาสาเหตุอื่นๆเช่นความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ต่อไป ควรหาสาเหตุทางกายให้หมดก่อนจึงจะสรุปว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นความเครียด ความกังวลค่ะ

  มี' นา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณมี' นา

   

  การีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆเลย มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ ไม่ควรนับวันเพื่อทำการคุมกำเนิด เพราะมีโอกาสผิดพลาดสูงจากการนับผิดเองหรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือการตกไข่ที่คลาดเคลื่อนไปของแต่ละรอบเดือน

   

  แต่โดยปกติวันที่ปลอดภัยมักจะไม่ค่อยมีการตกไข่คือประมาณ 7 วันก่อนวันแรกของประจำเดือน และ 7 วันหลังวันแรกของประจำเดือนค่ะ

   

  หากประจำเดือนมาล่าช้าไปเกิน 35 วันแล้ว ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลบแต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปตรวจยืนยันที่รพ และหาสาเหตุอื่นๆเช่นความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ต่อไป ควรหาสาเหตุทางกายให้หมดก่อนจึงจะสรุปว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นความเครียด ความกังวลค่ะ

  มี' นา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณมี' นา

   

  การีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆเลย มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ ไม่ควรนับวันเพื่อทำการคุมกำเนิด เพราะมีโอกาสผิดพลาดสูงจากการนับผิดเองหรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือการตกไข่ที่คลาดเคลื่อนไปของแต่ละรอบเดือน

   

  แต่โดยปกติวันที่ปลอดภัยมักจะไม่ค่อยมีการตกไข่คือประมาณ 7 วันก่อนวันแรกของประจำเดือน และ 7 วันหลังวันแรกของประจำเดือนค่ะ

   

  หากประจำเดือนมาล่าช้าไปเกิน 35 วันแล้ว ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลบแต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปตรวจยืนยันที่รพ และหาสาเหตุอื่นๆเช่นความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ต่อไป ควรหาสาเหตุทางกายให้หมดก่อนจึงจะสรุปว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นความเครียด ความกังวลค่ะ